strona główna  /  MONITORING WIZYJNY

MONITORING WIZYJNY

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO NA OBIEKTACH MOSiR ZGIERZ

INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina Miasto Zgierz – także poprzez podległe jednostki - zobowiązana jest w ramach zadań własnych do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. W tym celu stosowane są środki techniczne umożliwiających rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej, na terenie nieruchomości stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni (przebieralni), stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla których zostały zebrane (wskazane w pkt. 1) i przechowuje przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania.

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznaczone są w sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków.

6. Zapis z monitoringu obejmuje jedynie obraz – nie dokonuje się zapisu dźwięku.

7. Zgodnie z art. 4 pkt 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wizerunek zalicza się do tzw. danych biometrycznych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Wschodnia 2, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zwany dalej „Administratorem”. Kontakt do Administratora danych - 

9. Inspektorem ochrony danych osobowych w MOSiR ZGIERZ jest Pan Witold Szczeciński. Kontakt do Inspektora danych ibis.doradztwo@outlook.com

10. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji przez MOSiR Łódź obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

11. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

12. Zapis z monitoringu nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

13. Każda osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia/usunięcia. W celu dokonania zmiany należy zwrócić się na piśmie do Administratora Danych.

AKTUALNOŚCI

22.06.2024

Wielkie Otwarcie Sezonu Na Malince - Aktywnie I Z Energią

PIŁKA PLAŻOWA
03.06.2024

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Malinka Cup 2024"

Co i za ile?
POZNAJ
CENNIK USŁUG
NA NASZYCH OBIEKTACH
Wynajem
LAST MINUTE
ZOBACZ
WOLNE TERMINY
NA NASZYCH OBIEKTACH
NASZE OBIEKTY
HALA WIELOFUNKCYJNA
LODOWISKO
HALA im. Zgierskich Olimpijczyków
SALA SPORTOWA
PARK SPRAWNOŚCIOWY
SIŁOWNIA
HALA ŁUCZNICZA
HALA ZAPAŚNICZA
TORY ŁUCZNICZE
BOISKO PIŁKARSKIE
STADION PIŁKARSKI
MALINKA
BASEN
PARK LINOWY
GOLF MALINKA
ORLIKI
CENNIK