Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Zgierzu

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-08

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Obszary, które wymagają wprowadzenia udogodnień:

o             brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,

o             brak możliwości zmiany kontrastu strony,

o             brak możliwości zmiany wielkości czcionki,

o             brak opisów alternatywnych grafik i zdjęć,

o             brak audiodeskrypcji materiałów wideo,

o             niektóre elementy strony posiadają niski kontrast,

    Wyłączenia:

o             mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

o             część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

o             treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

 Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Borysewicz, mosirzgierz@mosir.zgierz.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 716 49 64. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 95-100 Zgierz osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy mosirzgierz@mosir.zgierz.pl

 

 Dostępność architektoniczna


I. Biuro MOSiR znajduje się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu 95-100 Zgierz, ul. Wschodnia 2


1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek administracyjny nie  posiada windy dla osób na wózkach inwalidzkich
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w budynku administracyjnym na wprost wejścia głównego.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami parkingowych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
MOSiR nie dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
7. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

II. Budynek – Pływalnia ul. Leśmiana 1 95-100, Zgierz


1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie ma zapewnionego  swobodnego  dostępu przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody nie są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiad windy – dla osób na wózkach inwalidzkich.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się w kasie obiektu.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Zgierz nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla


III. Budynek - Hala Sportowa ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz


Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiada windy.
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy wejściu głównym do obiektu.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu obiektu.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest dostępny z wyznaczonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Zgierz nie dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

IV Budynek – Hala łuczniczo - zapaśnicza 95-100, Zgierz


1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie ma zapewnionego  swobodnego  dostępu przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.
Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek administracyjny nie  posiada windy dla osób na wózkach inwalidzkich
3. Opis dostosowań:
Punkt obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru w budynku
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Zgierz nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

V Budynek - Kompleks Boisk „ ORLIK 2012” ul. Leśmiana 1 oraz Musierowicza 1/


Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku nie ma zapewnionego  swobodnego  dostępu przez osoby niepełnosprawne, przez pochylnię.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Korytarze i schody nie są dostępne i odpowiedniej szerokości.
Budynek nie posiad windy – dla osób na wózkach inwalidzkich.
3. Opis dostosowań:
Brak punktu obsługi osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Zgierz nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
6. Informacje dodatkowe:
W budynkach MOSiR nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.


Dyrektor wyraża zgodę na wejście z psem przewodnikiem.

 

VI Stadion Sportowy przy Wschodnia 2

Boiska sportowe trawiaste oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią
1.Opis dostępności wejścia na boisko:
Wejście znajduje się na poziomie 0: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
    Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
    – Platforma: Brak.
    – Pochylnia: Brak.
    – Pętla indukcyjna: Brak.
    – Toaleta dostosowana: Brak.
2.Parking przy budynku jest ogólnodostępny bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych
3.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
MOSiR Zgierz nie  dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym
 Informacje dodatkowe:
Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Dojazd do obiektu:
    – autobusem od ul. Wschodniej 2 oraz Powstanców Śląskich lub od ul. 1 Maja 
    – samochodem (parking przy ul. Wschodnia 2 lub na terenie obiektu)

VII Boiska wielofunkcyjne typu Orlik (boisko do koszykówki tartanowe i boisko ze sztuczną nawierzchnia do piłki nożnej) wraz z zapleczem sanitarnym. (ul. Leśmiana 1 oraz Musierowicza 1/3)

Opis dostępności wejścia na Orlik oraz do pomieszczeń sanitarnych:

    Wejście znajduje się na poziomie 0: jest możliwość wejścia samodzielnie z niepełnosprawnością ruchową.
    Opis dostosowań  (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
    – Platforma: Brak.
    – Pochylnia: Brak.
    – Pętla indukcyjna: Brak.
    – Toaleta dostosowana: Tak.
    – W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
    – Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
    – Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku administracyjno-szatniowego.
    Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Osoby niesłyszące podczas pobytu w obiekcie nie mają możliwości korzystania z usługi tłumacza języka migowego.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO POBIERZ RAPORT