strona główna  /  O NAS

O NAS

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, jest instytucją kultury fizycznej i rekreacji działającą bezpośrednio na rzecz mieszkańców miasta Zgierza i działa na podstawie Statutu, którego działalność obejmuje między innymi:

1. Zarządzanie mieniem komunalnym tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi

2. MOSiR organizuje nieodpłatnie dla uczestników działalność stopnia podstawowego

3. MOSiR udostępnia uczniom szkół i stowarzyszeniom sportowym zarządzane przez siebie tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe i zapewnia pomoc instruktorsko-metodyczną i organizacyjną

4. MOSiR tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego

5. MOSiR organizuje imprezy masowe, festyny, „wakacje i ferie w mieście”

6. MOSiR współpracuje merytorycznie w zakresie wspólnych działań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach

Główna działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu oparta jest na obiekcie przy ul. Wschodniej 2. Nasze obiekty sportowe na co dzień są wykorzystywane do zajęć sportowych prowadzonych przez poszczególne kluby, które stale współpracują z MOSiR Zgierz. Ośrodek przygotowuje obiekty sportowe (hale, sale, boiska) ,urządzenia sportowe, sprzęt nagłaśniający i elektroniczny do przeprowadzenia przez kluby swoich własnych rozgrywek czy imprez sportowych. Jednocześnie wspólnie z klubami przeprowadza imprezy o charakterze miejskim, wojewódzkim czy krajowym.

Jesteśmy także organizatorem imprez sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu miejskim oraz w wyniku porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Zgierza a Starostwem Powiatu Zgierskiego zawodów powiatowych. W zakresie sportu szkolnego współpracujemy z Łódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym. Koordynujemy działania w zakresie szkolnych imprez sportowych na terenie miasta, powiatu i rejonu, który obejmuje również powiaty łęczycki, pabianicki i poddębicki.

W czasie ferii zimowych i letnich jesteśmy jednym z głównych organizatorów zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. MOSiR Zgierz współuczestniczy w imprezach organizowanych przez instytucje publiczne, które korzystają z obiektów dla przygotowania do różnych typów zawodów. Poza stowarzyszeniami sportowymi MOSiR współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji dużych imprez plenerowych typu – Święto Miasta czy festynów sportowo-kulturalnych. W ramach pomocy instruktorsko-metodycznej MOSiR współpracuje z instytucjami Miasta Zgierza tj. Młodzieżowym Domem Kultury, SDK „SEM”. MOSiR stale współpracuje z Wydziałem Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży UM Zgierza oraz Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatu Zgierskiego w zakresie organizacji imprez masowych i szkolnych oraz Radami Osiedla Nowe Miasto, Przybyłów i 650-lecia.

Poza wszystkimi powyższymi instytucjami oraz jednostkami MOSiR nawiązuje współprace z innymi osobami fizycznymi, firmami i każdymi przedsięwzięciami, których sferą działania jest sport i rekreacja.

GALERIA

AKTUALNOŚCI

22.06.2024

Wielkie Otwarcie Sezonu Na Malince - Aktywnie I Z Energią

PIŁKA PLAŻOWA
03.06.2024

Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Malinka Cup 2024"

Co i za ile?
POZNAJ
CENNIK USŁUG
NA NASZYCH OBIEKTACH
Wynajem
LAST MINUTE
ZOBACZ
WOLNE TERMINY
NA NASZYCH OBIEKTACH
NASZE OBIEKTY
HALA WIELOFUNKCYJNA
LODOWISKO
HALA im. Zgierskich Olimpijczyków
SALA SPORTOWA
PARK SPRAWNOŚCIOWY
SIŁOWNIA
HALA ŁUCZNICZA
HALA ZAPAŚNICZA
TORY ŁUCZNICZE
BOISKO PIŁKARSKIE
STADION PIŁKARSKI
MALINKA
BASEN
PARK LINOWY
GOLF MALINKA
ORLIKI
CENNIK